MULTICAL® 603

• Plne programovateľný dátový register s minútovými registrami
• 2-sekundový integračný interval
• 16-ročná životnosť batérie pri intervale čítania údajov menej ako 10 sekúnd
• Možnosť zabudovanej zbernice M-Bus
• 2 komunikačné moduly
• Rozlíšenie displeja 7 až 8 znakov
• príslušné priateľské rozhranie s 3 tlačidlami
• Možnosť podsvietenia displeja
• Funkcia Auto Detect (Automatická detekcia) zariadenia ULTRAFLOW®
• Kompatibilný so zmesnými kvapalinami