Referencie

V minulých rokoch sme realizovali napríklad tieto zákazky: 

  

Montáže     

SYTIQ a.s.                                                          Ovocné sady, Trnávka

                                                                             BD "C,D,F" "J" "H"

Metrostav DIZ s.r.o.                                          Náhrada existujúcich kotolní

                                                                             za domové OST - 2.etapa

STEFE Trnava                                                    OST cukrovar

                                                                             OST Arbovia A + BC

                                                                             OST Na Hlinách

                                                                             OST Mestská poliklinika

                                                                             OST Linčianska

                                                                             OST Družba

Mesto Hlohovec                                                Modernizácia kotlov ÚK v ZŠ. V.Šuleka

DAG Slovakia                                                     Rekonštrukcia infocentra Kamzík

VOD-EKO                                                            Obytný súbor cukrovar - 1.etapa

Meranie energií    

ENGIE Services a.s..                                           Demontáž, montáž a dodávka meračov tepla a vodomerov

Železnice Slovenskej republiky                        Demontáž, montáž a dodávka meračov tepla a vodomerov

Bratislavská teplárenská a.s.                           Dodávka meračov tepla Kamstrup

STEFE Trnava, s.r.o.                                           Dodávka meračov tepla a príslušenstva Kamstrup

STEFE Trnava, s.r.o.                                           Dodávka, servis, administrácia systému READy

Bytové družstvo Bratislava III                          Odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.                              Odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo

Bytové družstvo so sídlom v Trnave               Odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo

TEHO                                                                  Dodávka meračov tepla spoločnosti Kamstrup

Decon, s.r.o.                                                       Dodávka meračov tepla spoločnosti Kamstrup

KOOR, s.r.o.                                                        Demontáž, montáž a dodávka meračov tepla a prietoku vody spoločnosti Kamstrup