READy

READy

Systém READy je unikátne riešenie pre rýchle a jednoduché inteligentné odčítanie merania spotreby vody a tepla. Systém READy sa dá využiť na mobilný odpočet alebo na odpočet prostredníctvom pevnej siete priamo zo sídla dodávateľa. Riešenie je možne ľahko prispôsobiť rôznym požiadavkám na odpočet.

Inteligentné meranie v dvoch krokoch

Môžete začať s diaľkovým odpočtom meračov pomocou mobilného odčítania z vozidla a  neskôr riešenie rozšíriť na odpočet prostredníctvom siete. Môžete tiež začať s odpočtom pomocou siete, kde sú merače odčítavané priamo na dennej alebo hodinovej báze pomocou jednej alebo niekoľkých pevných jednotiek pre zber dát.

DRIVE BY/ WALK BY systém odčítania meračov z vozidla/pešo

Pri mobilnom odpočte sa odpočet meračov vykonáva priamo z vozidla prejazdom prostredníctvom mobilnej jednotky Android (smart telefón alebo tablet) a odpočtové jednotky (READy Converter). Zber dát meračov sa vykonáva ľahko a intuitívne prostredníctvom aplikácie READy App.

Ak je odpočet hotový, dáta z meračov sú jednoducho prenesené do READy Manager, čo je počítačový program, ktorý dáta meračov zapisuje a uchováva.

 

Komunikačná infraštruktúra pre odpočet pri prejazde

 

Odpočet pomocou pevnej siete

Po inštalácii jednej alebo viacerých pevných zberných dátových jednotiek v zásobovanej oblasti môžu byť odpočty meračov vykonávané automaticky priamo zo zariadenia dodávateľa na dennej alebo hodinovej báze. Pevné zberné dátové jednotky sú tiež ideálne pre komerčné budovy alebo priemyselné závody, v ktorých nie je možné vykonať káblové pripojenie meračov.

Dokumentácia

Zdroj: kamstrup.com