Kongres ZpPOBD

Dňa 04.05.2023 sme sa zúčastnili ako partner na Kogrese ZpPOBD v Sliaži v hoteli Kaskady. Tento kongres bol zameraný na Obnovu a realizáciu bytových domov, Obnoviteľé zdroje energie a realizácia TZB, Meranie a rozúčtovanie tepla, Financovanie/Správa/Poistenie. Taktiež sa prezentoval Zákon a vyhlášky o energetickej hospodárnosti bytových domov.