Tri výhody systému diaľkového odčítania

Tri výhody systému diaľkového odčítania

Spoločenstvo vlastníkov, ktoré tvorí 340 bytov v Ishøji, na predmestí Kodane, chcelo samé odčítavať merače a pripravovať ročné vyúčtovanie za vodu. To znamená, že spoločenstvo chcelo riešenie odčítania meračov, ktoré bude jednoduché, rýchle a spoľahlivé - čo ušetrí čas a uľahčí každodenné činnosti. To všetko - a ešte oveľa viac - našlo v systéme READy.

Som nesmierne príjemne prekvapený účinnosťou systému READy. Konkrétne nás nijako neobťažuje a stopercentne odčíta všetky merače. Nemusíme ani stáť na schodisku, čo je pre nás naozaj skvelý nástroj."

Henrik Hansen, domovník v Spoločenstve vlastníkov Gildbroterrasserne.

Spoľahlivé riešenie fakturácie

Keď sa Spoločenstvo vlastníkov Gildbroterrasserne ocitlo v situácii, kedy potrebovalo vymeniť opotrebované mechanické vodomery, rýchlo našlo cestu k spoločnosti Kamstrup, poprednému dodávateľovi inteligentných vodomerov. Členov predstavenstva spoločenstva a ich domovníka presvedčilo riešenie Kamstrup ešte viac, keď im bola predstavená aplikácia pre diaľkový odčítavanie meračov s názvom READy.

Systém READy zabezpečuje veľmi efektívne odčítanie vodomerov. Systém taktiež veľmi rýchlo zisťuje úniky. To znamená, že sa neplytvá prostriedkami a obyvatelia sú včas varovaní predtým, než vzrastú účty za vodu.

Predtým zistenie odčítania meračov vyžadovalo úsilie šiestich osôb počas troch večerov a rovnaký čas bol potrebný na následné spracovanie kariet s odčítaniami. Teraz na to všetko stačí len desaťminútová obchádzka po bytových domoch.

Údaje z jednotlivých meračov sa automaticky prenášajú do IT systému spoločenstva. Systém diaľkového odčítania je tiež vybavený upozornením na úniky, ktoré sa aktivujú aj pri najmenších únikoch, napríklad pri netesnostiach na toaletách alebo kvapkajúcich kohútikoch.

Všetky výhody systému READy

Predtým zistenie odčítania meračov vyžadovalo úsilie šiestich osôb počas troch večerov a rovnaký čas bol potrebný na následné spracovanie kariet s odčítaniami. Teraz na to všetko stačí len desaťminútová obchádzka po bytových domoch.

Údaje z jednotlivých meračov sa automaticky prenášajú do IT systému spoločenstva. Systém diaľkového odčítania je tiež vybavený upozornením na úniky, ktoré sa aktivujú aj pri najmenších únikoch, napríklad pri netesnostiach na toaletách alebo kvapkajúcich kohútikoch.

Hoci to na prvý pohľad nevyzerá ako veľa, bez upozornení na úniky by to mohlo skončiť omnoho horšie. Bez systému diaľkového odčítania by táto suma mohla ľahko zasiahnuť do mesačného rozpočtu mnohých rodín.

Niektoré z predchádzajúcich odhalených únikov dokonca demonštrovali presne túto situáciu. Napríklad počas testovacieho obdobia systému READy bol v jednom byte za 40 dní odhalený dodatočný spotrebovaný objem 136 kubických metrov vody, čo sa rovná sume 6500 DKK.

Po svojich denne uskutočnených obhliadkach kontaktuje Henrik Hansen majiteľa bytu, aby spolu identifikovali príčinu úniku a predišli plytvaniu vodou. Takýmto spôsobom funguje systém READy ako účinný servisný nástroj, ktorý pomáha zákazníkom predchádzať neočakávaným vysokým účtom.

"Meranie meračov prebieha minimálne raz mesačne, aby sme disponovali dostatočnými údajmi. Týmto spôsobom zabezpečujeme, že všetky možné úniky sú odhalené čo najskôr. Predtým, než sme zaviedli systém diaľkového odčítania, sme menšie úniky v bytoch odhalili až pri ročnom odčítaní," vysvetľuje Henrik Hansen.

Realizované Riešenie

10 viacpodlažných bytových domov - 340 bytov obývaných vlastníkmi, nachádzajúcich sa v Kodani.

  • 350 meradiel studenej vody MULTICAL 21
  • 340 meradiel teplej vody MULTICAL 21
  • 10 vodomerných zariadení flowIQ 3100
  • Implementovaný systém diaľkového odčítania READy
  • Integrovaný systém upozornení na možné úniky

Projektové obdobie: 2014 až 2016

 

 

Zdroj: kamstrup.com