Prezentačný deň - AIR DYNAMICS 2024

Dňa 11. 4. 2024 sme sa zúčastnili ako vystavovateľ na prezentačnom dni AIR DYNAMICS - vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika v hoteli Bratislava.