SPÄTNÝ ZBER BATÉRIÍ, AKUMULÁTOROV A ELEKTROZARIADENÍ

Spätný zber batérií, akumulátorov a elektrozariadení

 

Ako funguje spätný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov?

 • spätný zber je prevádzkovaný v súlade s § 42 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • batérie a akumulátory sú odoberané bez viazanosti na nákup batérií alebo elektrozariadenia
 • spätný zber zahŕňa prenosné batérie a akumulátory od fyzických osôb a od právnických osôb, ktoré ich u nás zakúpili, čo musia preukázať dokladom o kúpe
 • všetky služby spojené so spätným zberom sú bezplatné
 • batérie a akumulátory musia byť bez poškodenia, v prípade poškodenia si vyhradzujeme právo ich neodobrať

Ako funguje spätný zber vyradeného elektrozariadenia?

 • spätný zber je prevádzkovaný v súlade s § 32 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • elektrozariadenie je odoberaný bez viazanosti na nákup nového zariadenia
 • odovzdať je možné len elektrozariadenie, ktoré bolo u nás zakúpené, čo musí odovzdávajúca osoba preukázať dokladom o kúpe
 • všetky služby spojené so spätným zberom sú bezplatné
 • elektrozariadenie musí byť bez známok poškodenia, ktoré by mohlo iným spôsobom poškodiť životné prostredie (napr. vytečená batéria, znečistené...), v prípade poškodenia si vyhradzujeme právo ho neodobrať

Kde je možné odovzdať batérie, akumulátory a elektrozariadenie?

V skladových priestoroch v sídle našej spoločnosti V.I.Trade s.r.o. na Novozámockej 102, 949 05 Nitra 

Čo sa stane s vyzbieranými batériami, akumulátormi a elektrozariadením?

Budú odovzdané subjektu oprávnenému na nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch  - organizácii zodpovednosti výrobcov E-cycling s.r.o.

Aký zmysel má odovzdávať elektrozariadenie?

Recyklácia. Elektrozariadenie sa v prírode nikdy nerozloží. Jeho odovzdaním v spätnom zbere alebo na zbernom dvore skončí v organizácii, ktorá zabezpečí jeho recykláciu a opätovné použitie súčiastok a materiálov.

Aký zmysel má odovzdávať batérie a akumulátory?

Batérie a akumulátory obsahujú ťažké kovy najmä olovo, kadmium, nikel a ortuť, ktoré sú extrémne toxické a kontaminujú vodu a pôdu. Ich odovzdaním v spätnom zbere alebo na zbernom dvore skončia v organizácii, ktorá zabezpečí ich recykláciu alebo likvidáciu šetrným a zákonným spôsobom.

Ako môže každý z nás prispieť k znižovaniu odpadov?

 • Reduce – čiže redukovať. Znamená, že pred tým ako si kúpime nový produkt, mali by sme sa zamyslieť, či je tento produkt pre nás nevyhnutne potrebný, či sa nevieme zaobísť aj bez neho.
 • Reuse – čiže opätovne využiť. Znamená, že to, čo sme si už zakúpili by sme mali používať čo najdlhšie a keď už nemáme potrebu tovar ďalej používať, mali by sme namiesto jeho vyhodenia, zvážiť jeho darovanie niekomu, kto ho ešte využije ďalej.
 • Repair – čiže opraviť. Znamená to, že ak sa nám tovar pokazí, nemali by sme automaticky siahnuť po novom produkte, ale tovar opraviť. Tiež ide o pravidelnú údržbu zariadení, čím sa predlžuje ich životnosť.
 • Recycle – čiže recyklovať. Niektoré tovary vieme recyklovať aj sami ich použitím na iné účely. Vieme tiež pri nákupoch uprednostňovať tovary, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov. Recyklovať tiež znamená, že všetky tovary a zariadenia, u ktorých je to možné, odovzdávame na zberných miestach a spoločnostiam, ktoré zabezpečia ich recykláciu.

 

 Stiahnuť